نوشته ها

کشور اریتره

ارسال شده توسط :

کشور اریتره

نام رسمی: دولت ایتره

نام محلی: ارتره Ertra

اسامی دیگر: ندارد

پایتخت: اسمره

تاریخ استقلال: ۱۹۹۳/۵/۲۴، از اتیوپی

روز ملی: بیست و چهارم ماه مه (روز استقلال)

نوع حکمت: دولت انتقالی با یک مجلس قانونگذاری موقت، از سال ۱۹۹۳

رئیس حکمت: رئیس جمهور: ایسایاس آفورکی

رئیس دولت: رئیس جمهور: ایسایاس آفورکی

قوه مقننه: قانون اساسی در سال ۱۹۹۷ به تصویب رسید است؛ مجلس ملی انتقالی از سال ۱۹۹۳ امور قانونگذاری را به عهده دارد؛ جبهه خلق برای دموکراسی و عدالت ۱۰۴ کرسی مجلس ملی را به خود اختصاص داده است. نخستین انتخابات برای تشکیل مجلس ملی قرار بود در دسامبر ۲۰۰۱ برگزار شود که ۷۵ عضو آن توسط جبهه خلق برای دموکراسی و عدالت منصوب می شود و ۷۵عضو نیز مستقیماً توسط مردم انتخاب می شوند.

عضویت در سازمانهای بین المللی: سازمان ملل متحد (۱۹۹۳)، اونکتاد، یونیسف، فائو، ایبرد، ایکائو، ایدا، ایفک، ایلو، ایمف، ایمو، ایتو، یونسکو، یونیدو، یوپو، وهو، ویپو، ومو، سازمان و حدت افریقا، جنبش عدم تعهد.

مساحت: مساحت: ۱۲۱،۱۴۴ کیلومتر مربع (نود و هشتمین کشور جهان)

جمعیت: ۶،۳۰۰،۰۰۰ نفر (صد و بیستمین کشور جهان)

پیش بینی جمعیت: (۲۰۲۵): ۶،۷۰۰،۰۰۰ نفر

نژاد/ ملیت: تیگر ینیا ۴۹/ %؛ تیگره ۳۱/۷ %؛ عفار ۴/۳ %؛ هدارب ۳/۹ %؛ بیلن ۳/۱ %؛ ساهو ۳ %

دین: مسلمان ۶۹/۳ %، مسیحی ۳۰/۷ % (دین رسمی ندارد)

زبان: تیگر ینیا؛ عربی

خط: ؟

شهرهای مهم: عصب، کرن، مصوع، مندفرا

بنادر مهم: مصوع، عصب (در کنار دریای سرخ)

واحد پول: ناکفا (Nfa)= 100 سنت؛ یک دلار =۹/۵ ناکفا

محصولات کشاورزی: حبوبات؛ محصولات ریشه ای و تکمه ای؛ ذرت خوشه ای؛ ارزن؛ جو؛ دانه حبوبات؛ سبزیجات و صیفی جات؛ گندم؛ ذرت؛ کنجد؛ لوبیا خشک؛ بادام زمینی؛ نخود.

تولیدات معدنی: نمک، سنگ مرمر و گرانیت برای ساختمان

تولیدات صنعتی: محصولات غذائی؛ نوشیدنی؛ محصولات چرمی و کفش؛ محصولات نساجی؛ محصولات شیمیائی؛ محصولات فلزی؛ محصولات غیر فلزی؛ توتون و کبریت؛ کاغذ و محصولات چاپ.

نیروی دفاعی: چریکی

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons