نوشته ها

گردشگری جنگلی

ارسال شده توسط :

گردشگری جنگلی

(( گردشگری جنگلی ))

این نوع از گردشگری ، گردشگری مسئولانه و رابطه آشتی بین انسان و طبیعت است. در این نوع از گردشگری افراد به منظور گذراندن اوقات فراغت ، فرصت مطالعاتی و پیاده روی از طبیعت جنگل سود می برند. ب توجه به تقاضای روز افزون مردم به تفرجگاه ها و مراکز تفریحی تجزیه و تحلیل در مورد این مسئله از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی و بررس کامل خواسته های مردم و همچنین پیش بینی نیازهای تفرجگاهی و اوقات فراغت در آینده کاری است که با وجود دشواری به علت ضرورت الزامی است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons