نوشته ها

گردشگری سازمان یافته

ارسال شده توسط :

گردشگری سازمان یافته

(( گردشگری سازمان یافته ))

در گروه های سازمان یافته گردشگری، بر خلاف گردشگران مستقل، برنامه سفر توسط گرداننده تور ترتیب داده می شود. بنابر این ویژگی های افراد گروه در الگوهای مکانی در نظر گرفته نمی شوند. به دلیل آن گردشگری قرار دادی است که بین گردشگر که یک بسته مسافرتی را می خرد و مأمور آژانس منعقد می شود و باید دقیقاً مطابق با طرح مکتوب عمل شود و انعطاف پذیری موجود برای راهنمای تور یا مأمور محلی فقط محدود به تغییر ترتیب انجام برنامه است. در گروه هایی که با محورهای مذهبی، سازمان یا پیشینه اجتماعی شکل می گیرند، عموماً یک راهنمای تور وجود دارد که معمولا یک روحانی است. گرداننده تور ممکن است گاهی علاقه و یا ترجیح اش را برای ترکیب دو یا چند مکان و فعالیت که در برنامه گردش قرار داده شده است ابراز کند. در صورتیکه گرداننده تور با آژانس مسافرتی درباره اهمیت مالی برای تغییر برنامه سفر به توافق برسند قیمت نهایی تور تعیین و این تغییر در برنامه سفر در نظر گرفته خواهد شد.

آژانس مسافرتی در زمان طرح برنامه سفر فقط به دو موضوع فکر می کند. اول به تجربیات قبلی خود؛ یعنی برنامه های سفر قبلی که موفقیت آمیز ارزیابی شده اند. آژانس همواره تلاش به تکرار فرمول های آزمایش شده و درست، به جای سرمایه گذاری در خلق برنامه های سفر جدید و متمایز برای هر گروه به طور جداگانه دارد.

دومین معیار، بودجه است؛ آژانس باید بتواند محصول خود را به گردشگران احتمالی با قیمت قابل قبول ارائه کند؛ بنابر این گنجاندن مکان هایی که بتوان به طور مجانی از آنها بازدید کرد در برنامه آژانس برای کاهش هزینه کلی سفر مقرون به صرفه می باشد. اهمیت حیاتی آژانس مسافرتی در طراحی برنامه سفر از دیدگاه کوهن (۱۹۸۵) درباره این موضوع کاملا متمایز است. کوهن معتقد است که گرداننده تور نقش مهمی در تعیین، انتخاب و شکل دهی برنامه سفر و همچنین علاقه گروه و دستورالعمل های آژانس دارد. همانطور که گفتیم، گرداننده تور خود یک پیمانکار دست دوم است و توانایی تغییر برنامه سفری که به او داده شده است را ندارد. حذف یک مکان از برنامه سفر فقط با توافق گرداننده تور و مجموعه گروه گردشگران می تواند انجام گیرد. اضافه کردن یک مکان نیز فقط در صورتی امکان پذیر است که هزینه های بیشتری برای آژانس در بر نداشته باشد. با این وجود، راهنمای تور ممکن است در مورد تغییر برنامه سفر، تغییر ترتیب بازدید ها و یا جابجایی روزها با یکدیگر انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons