نوشته ها

گردشگری سیاه

ارسال شده توسط :

گردشگری سیاه

(( گردشگری سیاه ))

گردشگری سیاه ( که برخی اوقات با نام گردشگری مرگ شناخته میشود ) در دهه گذشته به عنوان یک حوزه گردشگری پاتوقی جای خود را باز کرده است. مرگ، شکنجه، بازدید و گردشگری قرن هاست که در ارتباط متقابل بوده اند. در واقع سال هاست که مردم جذب وقایع و محل هایی می شوند که با مرگ، فاجعه، درد و رنج، خشونت و کشتار مرتبط هستند. ار روم باستان و مبارزات گلا دیاتوری گرفته تا تجمع مردم برای دیدن اعدام در ملاء عام مکان های مرگ همیشه یک جذابیت خاص برای دید زنی مخفیانه به همراه داشته اند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons