نوشته ها

گردهمايي روساي شهرستان هاي اداره كل ميراث فرهنگي هاي خراسان رضوي

ارسال شده توسط :

گردهمايي روساي شهرستان هاي اداره كل ميراث فرهنگي هاي خراسان رضوي

((بررسي مهمترين مسايل مرتبط با حوزه ماموريت هاي سه گانه))

  با هدف بررسي مهمترين مسايل مرتبط با حوزه ماموريت هاي سه گانه اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي سومين گردهمايي يك روزه روساي شهرستان هاي اين اداره كل با حضور مدير كل، اعضاء شوراي معاونين و 25 نفر از روساي شهرستان هاي اداره كل ميراث فرهنگي خراسان رضوي برگزار شد. به گزارش روابط عمومي اين اداره كل، در اين نشست كه در فضايي صميمي برگزار شد ابتدا معاونين اين اداره كل به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات و تشريح برنامه هاي اين اداره كل در حوزه تخصصي خود در ماه هاي آينده پرداختند.
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي در اين نشست با اشاره به اينكه ادارات شهرستاني از اهميت بالايي برخور دار هستند گفت: اداره ميراث فرهنگي در هر شهرستان در حقيقت پيشاني اين اداره كل است و عملكرد هر كدام از آن ها در حقيقت نشان دهنده سطح فعاليت اداره كل است.
رجبعلي لباف خانيكي با اشاره به اهميت ماموريت هاي سه گانه اين اداره كل  افزود: ميراث فرهنگي به دليل اينكه تاريخ، تمدن و فرهنگ ما ايرانيان را حفظ مي كند از اهميت بالايي برخوردار است ضمن اينكه صنايع دستي نيز به دليل اينكه مي تواند درآمد زا و شغل آفرين باشد از اهميت بالايي برخوردار است.
وي ادامه داد: اهميت گردشگري نيز براي همگان مشخص است و بر همين اساس ادارات شهرستاني بايد موضوع فعاليت ستاد خدمات سفر را به طور جدي مورد توجه قرار داده و با هماهنگي كامل استان نسبت به برنامه ريزي براي سف گردشگران به شهرستان ها اقدام كنند. وي در ادامه صحبت هاي خود با بيان اينكه بيشتر ظرفيت هاي اداره كل در شهرستان ها است ادامه داد: عملكرد مطلوب ادارات ميراث فرهنگي در شهرستان هاي استان در حقيقت مي تواند كمك بزرگي به پيشبرد فعاليت هاي اين اداره كل باشد.
لباف خانيكي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به دهه آخرمحرم و صفر و حركت كاروان هاي پياده به سمت مشهد مقدس ادامه داد: برنامه ريزي ها براي خدمات رساني هرچه مطلوبتر به زائران پياده در دهه آخرمحرم و صفر بايد در ادارات شهرستاني اداره كل ميراث فرهنگي خراسان رضوي به صروت جدي پيگير شود.
وي گفت: افزايش نظارت بر واحدهاي اقامتي و تاسيسات گردشگري در شهرستان هاي استان يكي ديگر از مهمترين موضوعاتي است كه بايد از سوي اين ادارات پيگيري شود.
لباف خانيكي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اينكه همه بايد كمك كنيم تا اين اداره كل در پيشبرد برنامه ها و ماموريت هاي خود موفق باشد اضافه كرد: يكي از موضوعات مهمي كه انتظار مي رود در ادارات شهرستان ها پيگيري شود موضوع تاليف كتاب و چاپ و انتشار مقاله است.وي هم چنين به موضوع افزايش همكاري ها و تعامل با انجمن هاي ميراث فرهنگي در هرستان ها تاكيد و خواستار تقويت انجمن ها شد.

گفتني است در اين نشسن هم چنين تعدادي از روساي ادارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در شهرستان هاي مختلف استان به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons