نوشته ها

گزارش نظارت و بازدید از تاسیسات گردشگری شهرستان نهبندان

ارسال شده توسط :

گزارش نظارت و بازدید از تاسیسات گردشگری شهرستان نهبندان

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، مرتضی عربی معاون گردشگری اداره کل استان گفت:در راستای اجرای سیاست های سازمان متبوع مبنی بر افزایش نظارت و بازرسی از تاسیسات گردشگری ، واحدهای پذیرایی میان راهی ولیعصر(عج) ، بعثت ، براتی و پسران ، امید و بهار ، از تاسیسات گردشگری تحت پوشش و نظارت شهرستان نهبندان مورد بازدید و نظارت قرارگرفت .

وی در ادامه گفت: طی بازدید انجام پذیرفته ، نواقص و موارد تخلف ، به متصدیان واحدهای مذکور اعلام گردید . لازم به ذکر است علاوه بر بازدید کارشناسان اداره کل ، گشت های مشترک نظارتی نیزبه همراه ادارات حمل و نقل و پایانه ها ، علوم پزشکی وتعزیرات حکومتی ، حداقل ماهیانه یک نوبت از واحدهای مذکورانجام می پذیرد که گزارش های مربوطه ، کتباً به سازمان متبوع اعلام می گردد .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons