نوشته ها

یاد استاد فقید فتحعلی واشقانی فراهانی در پاریس

ارسال شده توسط :

یاد استاد فقید فتحعلی واشقانی فراهانی در پاریس

((مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان مرکزی))

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان مرکزی گفت : درسالروز درگذشت اسوه اخلاق و عرفان خوشنویسی ایران زمین تعدادی از هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی استان مرکزی اقدام به برگزاری نمایشگاه و کارگاه خوشنویسی ، کاغذ سازی ، اجرای زنده خوشنویسی درکنار برج ایفل پاریس می نمایند. سید محمد حسینی افزود: این دعوت پس از برگزاری نمایشگاه موفق سال قبل که به همت وهمکاری صمیمانه رایزن فرهنگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران درفرانسه با حضور آقایان مجید جدیدی استاد خوشنویس و قاری برجسته کشوری، علی شعبانی نقاش و تصویرگرداستانهای قرآنی ، سید مهدی رحیمی خوشنویس و هنرمند گچ برو کیوان گودرزی رادخوشنویس ، درچند نقطه  پاریس ، صورت گرفت . وی خاطر نشان کرد : گروه حاضر متشکل از آقایان : استاد محمود پورهادی استاد خوشنویسی ، استاد داود کریمی استاد خوشنویسی ، استاد رمضانعلی واشقانی فراهانی استاد خوشنویسی ، حمید رضا واشقانی خوشنویس وکاغذ ساز بزرگ ، مجری کاغذ سازی در فرانسه ، محمد شفیعی ، خوشنویس ، طراح و گرافیست ، محمد صفری قاری برجسته کشوری ، سید مهدی رحیمی ، خوشنویس و مجری گچ بری درمسجد بزرگ پاریس و سفارت جمهوری اسلامی ایران درفرانسه باهدف معرفی هرچه بهتر فرهنگ وهنرایرانی به مدت پانزده روز درچند نقطه اروپا انجام خواهد پذیرفت .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons