نوشته ها

۱۰ اثر طبیعی استان خراسان جنوبی کاندید ثبت در فهرست میراث طبیعی- ملی

ارسال شده توسط :

۱۰ اثر طبیعی استان خراسان جنوبی کاندید ثبت در فهرست میراث طبیعی- ملی

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی ))

۱۰ پرونده آثار طبیعی استان جهت بررسی در کمیته ثبت و حریم به دفتر ثبت سازمان در تهران ارسال گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی؛ زهرا رضایی ملکوتی کارشناس ثبت میراث طبیعی استان در این خصوص گفت: این پرونده ها که شامل دره و درختان کهنسال، کال و آبشار هستند پس از بررسی و تأیید در شورای ثبت و حریم استان به دفتر ثبت سازمان ارسال شده اند.

وی افزود: همه این آثار با دارا بودن ویژگی های خاص و منحصر به فرد شرایط ثبت در فهرست میراث طبیعی- ملی را دارا هستند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons