نوشته ها

۶ اثر طبیعی شهرستان سربیشه جهت ثبت در فهرست میراث طبیعی

ارسال شده توسط :

۶ اثر طبیعی شهرستان سربیشه جهت ثبت در فهرست میراث طبیعی

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی ))

۶ اثر طبیعی – تاریخی شهرستان سربیشه به منظور اخذ شماره ثبت در فهرست میراث طبیعی کشور به صورت میدانی برداشت و مستند سازی می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سربیشه گفت: در مرحله اول برداشت های میدانی از میراث طبیعی شهرستان سربیشه طبق هماهنگی با کارشناسان اداره کل مقرر شد: پرونده مستند سازی ۶ درخت کهنسال این شهرستان تدوین و اقدام لازم به منظور اخذ شماره ثبت این آثار انجام شود.

 هاشم اتفاقی افزود: شهرستان سربیشه با توجه به شرایط خاص اقلیمی در استان خراسان جنوبی از ویژگی های طبیعی و تاریخی خاصی برخوردار است و بایستی برای حفاظت، نگهداری و معرفی این ویژگی ها اقدام کنیم.

وی گفت: با این هدف در مرحله اول ۶ درخت کهنسال شامل بنه قدیمی روستای کنگان، درخت بید روستای گورید، سرو کهنسال اسکیونگ معروف به پیر سبز پوش، درخت سرو و گردوی روستای شیرگ آغا و درخت توت زولسک مستند سازی و برداشت میدانی گردید.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons