نوشته ها

۷ بنای تاریخی استان خراسان شمالی به بخش خصوصی واگذار می شود

ارسال شده توسط :

۷ بنای تاریخی استان خراسان شمالی به بخش خصوصی واگذار می شود

 ((میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی))

۷ بنای تاریخی استان برای تغییر کاربری به صندوق احیا معرفی شد و همچنین به بخش خصوصی واگذار می شود. به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی؛ علی اکبر وحدتی با اعلام این خبر گفت: بنای آیینه خانه، موزه تاریخی شهر جاجرم و فاروج، رباط قره بیل، رباط قلی، قلعه جلال الدین و معبد اسپاخو از بناهایی هستند که به این صندوق معرفی کردیم تا از طریق مزایده به افراد واجد شرایط و دارای آورده مناسب واگذار شود. معاون میراث فرهنگی افزود: هدف از تغییر کاربری این بناها حفظ، معرفی و احیای آن ها و سپس رونق گردشگری است زیرا وقتی این بناها به بخش خصوصی واگذار شود هم به آن ها رسیدگی می شود و آن ها مرمت می شوند و هم بناها مورد استفاده قرار می گیرند و گردشگری استان رونق می یابد. وی ادامه داد: بعضی از بناها مانند موزه تاریخی شهر جاجرم و فاروج با حفظ کاربری و بهره گیری از محیط مورد استفاده قرار می گیرند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons