نوشته ها

16 بنای تاریخی موجود دربافت تاریخی شهرستان بروجرد تعیین حریم شدند.

ارسال شده توسط :

16 بنای تاریخی موجود دربافت تاریخی شهرستان بروجرد تعیین حریم شدند.

((میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان))

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان 16 بنای تاریخی موجود در بافت تاریخی شهرستان بروجرد تعیین حریم شدند. معاون میراث فرهنگی لرستان با اعلام این خبر افزود: در جلسه شورای تعیین حریم سازمان میراث فرهنگی کشور به منظور حفاظت و حراست هرچه بیشتر از آثار مذکور ضوابط عرصه و حریم آنها مورد تصویب و تأیید قرار گرفتند. رامین ابراهیمی افزود: این بناها در بافت تاریخی بروجرد و در محله های مختلف از جمله محله طباطبایی ها واقع شده اند. وی گفت: جهت امور اجرایی، ضوابط موصوف به ارگانها و دستگاههای ذیربط از جمله مدیریت شهری ابلاغ گردید.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons