آرشیو برای 'جاذبه های توریستی'

جاذبه های توریستی

ارسال شده توسط :

جاذبه های توریستی

(( جاذبه های توریستی ))

در برخی از نظریه ها اینگونه بحث می شود که به جاذبه های توریستی باید به عنوان یک ساختار سیستمی نگریست. ساختاری که خود زیر مجموعه سیستم بزرگتری به نام توریسم است.

توریست ها نیز نه فقط به عنوان مصرف کنندگان یا کاربران این سیستم، بلکه جزئی از این سیستم محسوب می شوند. اگر توریست ها از یک بنای تاریخی دیدن نکنند به آن مکان نمی توان لقب جاذبه ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons