آرشیو برای 'دشتستان'

بنای گوردختر

ارسال شده توسط :

بنای گوردختر

بنای گوردختر (استان بوشهر)

بناي گور دختر يكي از قديمي‌ترين آثار معماري شهرستان دشتستان استان بوشهر است كه قدمت آن به دوره هخامنشيان برمي‌گردد. اين بناي تمام سنگي در محلي به نام دشت «پشت پر» واقع است.

در ميانه دشت پشت پر بنايي تمام سنگي وجود دارد كه در ميان مردم محل به گوردختر شهرت يافته است. دليل اين‌كه چرا اين بنا به گوردختر معروف و خوانده مي‌شود، به درستي معلوم نيست. بسياري از مردم بر اين باورند ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons