آرشیو برای 'مشهد'

آرامگاه فردوسی

ارسال شده توسط :

آرامگاه فردوسی

آرامگاه  فردوسي (استان خراسان رضوی)

«حکیم ابوالقاسم فردوسی» در سال 329 هجری در «طبران» طوس به دنیا آمد. پدرش از دهقانان طوس بود كه ثروت و موقعیت قابل توجهی داشت. فردوسي در جوانی با درآمدی که از املاک پدرش به دست مي آورد، به کسی محتاج نبود؛ اما بتدريج، آن اموال را از دست داد و به تهیدستی گرفتار شد.

وي از همان زمان كه به ...

ادامه مطلب >>
۰

نادر شاه

ارسال شده توسط :

نادر شاه

نادرشاه افشار( استان خراسان رضوی)

نادرشاه افشار در سال ۱۰۶۶هجری شمسی در ایل افشار در درگز در شمال خراسان به دنیا آمد. این ایل به دو شعبه بزرگ تقسیم می‏شد: یکی قاسملو و دیگری ارخلو یا قرخلو؛ نادر شاه افشار از شعبه اخیر بود. طایفه قرخلو را شاه اسماعیل از آذربایجان به خراسان کوچاند و در شمال آن سرزمین، در نواحی ابیورد و دره گز و باخرز تا حدود مرو مسکن داد؛ تا در برابر ازبکان و ترکمانان ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons