آرشیو برای 'دیوان دره'

غار کرفتو

ارسال شده توسط :

غار کرفتو

غار کرفتو (استان کردستان)

غار کرفتو يکي از آثار معماري صخره ای مربوط به قـرن سوم ميلادی در استان کردسـتان است که در 72 کـيلومتری جنوب شرقی شهرستان سقز و تقـريبا با همين فاصله با ديواندره قرار گرفته است و نزديک ترين روسـتا در شمال غـربی غار به فاصله سه کيلومتری به نام ميرسيد.

در معماری اين غار علاوه بر ايجاد اتاق ها و راهروهای عبوری، سعی شده تا اتاق ها با هم مرتبط باشند. نورگيرهايی به سمت ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons