آرشیو برای 'آمل'

نقش شاه قاجار

ارسال شده توسط :

نقش شاه قاجار

نقش برجسته شاه قاجار(استان مازندران)

این نقش برجسته در سال ۱۲۹۵ ه.ق. در تنگه بند بریده جاده تاریخی هراز به دستور شاه قاجار حجاری شده بود است.

 نقش برجسته قاجاری در ۶۰ کیلومتری جنوب شهر آمل در جانب غربی رود و جاده هراز و تونل وانا در کنار محور ارتباطی تهران به آمل در زمان ناصرالدین شاه و بدستور وی نقش برجسته سنگی زیبایی بر سینه کوه و مشرف به رود هراز کنده شده است. این نقش برجسته ...

ادامه مطلب >>
۱
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons