آرشیو برای 'شوش'

آرامگاه دانیال نبی

ارسال شده توسط :

آرامگاه دانیال نبی

 حضرت دانیال نبی (ع) (استان خوزستان)

اصل و نسب دانیال نبی

از نام پدر و مادر او نامی در دست نیست. اما چون از قبیلۀ یهودا بوده، نژاد او بر می گردد به پسر چهارم از همسر اول یعقوب نوادۀ ابراهیم.

دانیال نواده یهودا پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم پسر تارح پسر ناحور پسر سام پسر نوح پسر خنوخ پسر انوش پسر شیث پسر آدم.

در زمان لشکر کشی بابل به سرزمین بیت المقدس  ، دانیال نبی ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons