آرشیو برای 'گردشگری علمی'

گردشگری علمی

ارسال شده توسط :

(( گردشگری علمی ))

گردشگری علمی سفر گروهی از دانشمندان همراه با بررسی و اکتشافات علمی است و شامل کار و فعالیت دانشمندان و کارشناسان در سای موضوعات و حوزه های علمی است؛ یا فرصتی است که طی آن یک متخصص می تواند برای مدتی کوتاه در موسسات یا آزمایشگاه های تحقیقاتی دیگری جدا از محیط های کاری و علمی خود کار کند. گردشگری علمی شاخه ای از گردشگری است و دارای شاخه های متنوعی ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons