آرشیو برای 'محدوده سفر'

محدوده سفر

ارسال شده توسط :

محدوده سفر

(( محدوده سفر ))

به طور کلی تمامی مسافرت ها دارای دو شکل عمده می باشد؛

  1. سفر های درون مرزی
  2. سفر های برون مرزی

به کلیه ی مسافرت هایی که مسافران در درون محدوده سیاسی کشور خویش صورت می دهند، مسافرت های درون مرزی و به تمامی مسافرت هایی که توسط مسافران در خارج از محدوده سیاسی کشورشان انجام می دهند، مسافرت های برون مرزی گفته می شود. در سفر های درون مرزی مسافران در برخی ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons