آرشیو برای 'هتلداری'

هتلداری

ارسال شده توسط :

هتلداری

(( هتلداری ))

احتمالاً اولین هتلداران روحانیون بودند که مریدان خود را با نیت زیارت از مکان های دور آمده بودند به طور موقت در زیارتگاه ها اسکان می دادند. برخی از پادشاهان برای کاستن از رنج سفر خود، جاده هایی می ساختند و در دو طرف آن درخت هایی می کاشتند تا از سایه ی آنها استفاده کنند. همچنین در طول راه پناهگاه هایی نیز برای مسافران مانده در شب احداث کردند. در اروپای ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons