برچسب نوشته ها 'آب انبار'

حمام ابراهیم خان

ارسال شده توسط :

حمام ابراهیم خان

حمام ابراهیم خان (استان کرمان)

 اين بنا بخشی از مجموعه ساختمانی مشتمل بر بازار ، حمام ، آب انبار و مدرسه است که در حدود سالهای 1218 تا 1240 ه. ق توسط ابراهيم خان ظهيرالدوله ، حاکم وقت کرمان در مجاورت مجموعه گنجعلی خان ساخته شده است. بنای حمام که در مجاورت مدرسه و ميانه بازار ابراهيم خان قرار گرفته و هم اکنون نيز داير است از نمونه هاي زيباي معماری حمام های سنتی به شمار مي رود ...

ادامه مطلب >>
۰

حمام گنجعلی خان

ارسال شده توسط :

حمام گنجعلی خان

حمام گنجعلی خان (استان کرمان)

اين بنا بخشي از مجموعه ساختماني مشتمل بر بازار ، حمام ، آب انبار و مدرسه است که در حدود سالهاي 1218 تا 1240 ه. ق توسط ابراهيم خان ظهيرالدوله ، حاکم وقت کرمان در مجاورت آب انبارساخته شده است. بناي حمام که در مجاورت مدرسه و ميانه بازار ابراهيم خان قرار گرفته و هم اکنون نيز داير است از نمونه هاي زيباي معماري حمام هاي سنتي به شمار مي رود و از ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons