برچسب نوشته ها 'اقامت'

اصول گردشگری

ارسال شده توسط :

اصول گردشگری

((اصول گردشگری))

  1. گردشگرانی که حداقل یک شب را در ناحیه مورد بازدید می گذرانند،
  2. خدمه های کشتی یا پروازهای خارجی که از امکانات مسکن ناحیه مورد بازدید استفاده می کنند،
  3. گردشگرانی که شب را در آن ناحیه نمی گذرانند هر چند که بازدید آنها از آن منطقه یک یا چند روز طول بکشد و برای خواب به قطار یا کشتی خود باز می گردند.
  4. افرادی که معمولا در زمره گردشگران جای می ...
ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons