برچسب نوشته ها 'اماکن توریستی'

فرهنگ و گردشگری

ارسال شده توسط :

فرهنگ  و گردشگری

(( فرهنگ و گردشگری ))

برای دستیابی به وفاق بین المللی باید به نقش فرهنگی گردشگری نیز توجه کرد؛ به طوری که با حفظ هویت و میراث فرهنگی، میتوان از گردشگری به عنوان ابزار بر فراری تماس و روابط بین فرهنگ ها و ملت ها استفاده کرد. این مقوله دارای چنان اهمیتی است که در یک تعریف، از سفر به عنوان صلح و صفا دادن میان دو قوم یاد شده است. با پذیرش اینکه صلح باید بر اساس همبستگی ...

ادامه مطلب >>
۰

استان مازندران

ارسال شده توسط :

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons