برچسب نوشته ها 'تبلیغات گردشگری'

تهیه مشخصات ۵۳ جاذبه طبیعی خراسان جنوبی

ارسال شده توسط :

تهیه مشخصات ۵۳ جاذبه طبیعی خراسان جنوبی

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی ))

به گفته عربی معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، مشخصات ۵۳ جاذبه گردشگری شاخص استان توسط واحد بازاریابی و تبلیغات گردشگری معاونت تهیه شد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، عربی افزود: این مشخصات شامل نوع منطقه، مختصات، ارتفاع از سطح دریا، زیرساخت ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons