برچسب نوشته ها 'تنگه چاهکوه'

چاه کوه

ارسال شده توسط :

چاه کوه

چاه کوه (جزیره قشم)

تنگه شگفت انگیز چاهکوه در روستای چاهوی شرقی جزیره قشم، با حفره ها و دالان ها و اشکال اعجاب آور در دیواره های خود بیننده را مبهوت می کند. نظیر این پدیده زمین شناسی در آلمان، انگلیس، چین، آمریکا و چند کشور دیگر وجود دارد.

تنگه چاهکوه، پدیده ای شگفت از فرسایش سنگ های رسوبی زمین، در جزیره قشم واقع شده که کمتر معرفی شده و به همین ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons