برچسب نوشته ها 'تپه های سیلک'

تپه های سیلک

ارسال شده توسط :

تپه های سیلک
تپه های سیلک ( کاشان)

پس از پایان زمانی که به خاطر بارندگیهای زیاد به عصر باران معروف است و فروکش کردن آب دریاچه مرکزی و خشک شدن تدریجی آب و پدید آمدن زمین های حاصل خیز، انسان نیز در یک نقطه عطف تاریخی دشت را برای اقامت خود برگزید. پس از این دیگر از سرپناههای پیش ساخته و غارهای طبیعی خبری نبود و این مسئله آغاز گر عصر جدید در بلوغ تمدن ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons