برچسب نوشته ها 'جلسه شورای ثبت میراث ملی کشور'

ثبت ملی نان زنجبیلی گرگان بعنوان میراث فرهنگی ناملموس در آثار ملی کشور

ارسال شده توسط :

ثبت ملی نان زنجبیلی گرگان بعنوان میراث فرهنگی ناملموس در آثار ملی کشور

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان))

نان زنجبیلی در میان شرینی های مخصوص عید بعنوان میراث فرهنگی ناملموس در آثار ملی کشور ثبت شد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی مهندس ابراهیم کریمی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در این باره گفت: در آخرین جلسه شورای ثبت میراث ملی کشور که تشکیل گردید پرونده نان زنجبیلی با رای این شورا در فهرست آثار میراث فرهنگی ناملموس کشور ثبت گردید.

کریمی درباره انواع ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons