برچسب نوشته ها 'زندگی نامه داریوش'

داریوش امپراتور پارس فصل سوم (قسمت اول)

ارسال شده توسط :

داریوش امپراتور پارس فصل سوم (قسمت اول)

((زندگی نامه داریوش امپراتور پارس))

((ماسه های لیبی دردهانه های دانوب))

درسال 513 حاکمیت پارس، درغرب، شهرهای یونانی آسیای صغیر، شهرهای پادشاهی قبرس و فلسطین، مصروسیرنائیک رادربرمی گرفت، حکومت پارس به لطف اتحاد با دیکتاتورهای شهرهای یونانی میلت، اِفِس و…. که قدرت خود را مدیون پادشاه کبیربودند، براین مناطق تسلط داشت. پارسیان با پادشاهان فنیقی نیزهم پیمان بودند. آنها همچنین به ناوگان دریایی بسیارقدرتمندی مجهزبودند که درمنطقه مدیترانه نظیرنداشت. با این حال ...

ادامه مطلب >>
۱

داریوش امپراتور پارس

ارسال شده توسط :

داریوش امپراتور پارس

((زندگی نامه داریوش امپراتور پارس))  فصل دوم (قسمت اول)

داریوش ومردم

برروی نقش برجسته ای درپارسه پلیس حاملین  تخت سلطنت مردم هستند، درحالیکه سرتخت ایستاده است. نام این مردمان، برروی منشورهای سفالین پی شهرشوش نیزنقش بسته است. آنها برای ساخت پایتخت جدید شوش دورهم گرد آمده اند. داریوش درکتیبۀ حک شده برمقبره اش خطاب به کسانی که درآینده به دیدن این نقش برجسته خواهند آمدخود را اینچنین معرفی می کند:

«من ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons