برچسب نوشته ها 'سنگ نگاره های تیمره'

سنگ نگاره های تیمره

ارسال شده توسط :

سنگ نگاره های تیمره

سنگ نگاره های تیمره (استان مرکزی)

سنگ نگاره ها یا هنرهای صخره ای ،کهن ترین آثار تاریخی و هنری به جامانده از بشر هستند. به تعبیری بستر بوجود آمدن حروف رمزی ، خط ، تبادل پیام ، زبان ، تاریخ ،اسطوره ها، هنر و فرهنگ از سنگ نگاره هاست وآنها از بهترین ابزارهای رمزگشایی ماقبل تاریخ هستند سنگ نگاره ها به تعبیری مادر تاریخ ، هنر، زبان ، خط ، اسطوره ها و ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons