برچسب نوشته ها 'شاه عباس'

آرامگاه شاه عباس اول صفوی

ارسال شده توسط :

آرامگاه شاه عباس اول صفوی

شاه عباس اول صفوی ( کاشان)

شاه عباس در رمضان «۹۷۸ ق / فوریه ۱۵۷۱ م» در هرات دیده به جهان گشود. هنگام ولادت او، پدرش محمد میرزا حکومت هرات داشت. سالهاى کودکى شاه عباس در همین تختگاه پر آوازه خراسان گذشت؛ در همانجا، و در همان سالهاى کودکى، مدتها حکومت اسمى خراسان به او تعلق داشت و از همان دیار هم بود که در آغاز جوانى، عازم تختگاه صفوى در قزوین شد و ...

ادامه مطلب >>
۰

باغ فین

ارسال شده توسط :

باغ فین

باغ فین ( کاشان )

در اواخر دوران شاه طهماسب زلزله مهیبی در شهر کاشان روی داد. کانون آن در منطقه فین بوده و در آنجا آسیب فراوانی به بناها وارد کرده است. پس از شاه طهماسب تا به حکومت رسیدن شاه عباس اول دو تن از خاندان صفوی به حکومت رسیدند. (شاه اسماعیل دوم، و محمد خدابنده پدر شاه عباس) در تمامیاین دوران حکومت مرکزی ضعیف بوده و چندین سال حکومت کاشان در ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons