برچسب نوشته ها 'شهر مشهد'

برخورد قاطعانه با متعرضان به حرایم آثار تاریخی و فرهنگی

ارسال شده توسط :

برخورد قاطعانه با متعرضان به حرایم آثار تاریخی و فرهنگی

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی ))

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد: برخورد قاطعانه با متعرضان به حرایم آثار تاریخی و فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: بنابر وظایف سازمانی و به منظور حفاظت و صیانت از آثار تاریخی با متعرضان به حرایم این آثار، این اداره کل با متعرضان به آثار فرهنگی – تاریخی برخورد قاطعانه می کند.

به گزارش ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons