برچسب نوشته ها 'طبیعت گردی'

انواع گردشگری

ارسال شده توسط :

انواع گردشگری

(( انواع گردشگری )) 

گردشگری انواع مختلفی دارد و شناخت انواع گردشگری برای برنامه ریزی در این زمینه اهمیت اساسی دارد. تا کنون صاحب نظران و سازمانهای بین المللی با توجه به معیارهای مختلف، دسته بندی های متعددی از گردشگری، ارائه کرده اند تا جایی که برخی از ۱۷ نوع گردشگری نام برده اند؛ از جمله : گردشگری فرهنگی، هنری، تفریحی، دریایی، طبیعت گردی، ورزشی، تجارت-بازرگانی، شهری، روستایی، قومی- عشایری، مذهبی- ماجرا جویانه ، ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons