برچسب نوشته ها 'قلعه ایزد خواست'

سفر به آباده ، مهد هنر منبت و گیوه جهان

ارسال شده توسط :

سفر به آباده ، مهد هنر منبت و گیوه جهان

(( جاذبه های تاریخی و باستانی شهرستان آباده ))

قلعه ایزد خواست : اولین بنای طبقاتی جهان

نخستین اثر تاریخی که در هنگام ورود به استان فارس از سوی اصفهان میتوان دید، قلعه قدیمی ایزد خواست است که شباهت زیادی به ارگ بم کرمان دارد . این قلعه بر فراز صخره بزرگی قرار دارد و داخل آن خانههای بسیار کوچک با کوچههای بسیار تنگ و باریک دیده میشود. این بنای تاریخی ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons