برچسب نوشته ها 'محمد خان قاجار'

مسجد جامع کرمان

ارسال شده توسط :

مسجد جامع کرمان

مسجد جامع (استان کرمان)

این مسجد جزیی از مجموعه مظفری است که امیر مبارزالدین محمد مظفر میبدی یزدی در سال 750 ه. ق آن را به اتمام رسانده است . در زمان صفویه به مسجد جامع مظفری شهرت داشت . سردر رو به مشرق آن از شلیک توپ های آقا محمد خان قاجار خرابی یافت ولی بعد مرمت شد . طول صحن مسجد 60/66 متر و عرض آن 4/48 است . و یکی از قدیمی ترین بناهایی ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons