برچسب نوشته ها 'نیشابور'

پیام دبیر کل دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران

ارسال شده توسط :

پیام دبیر کل دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران

(( میراث فرهنگی صنایع دستی، و گردشگری استان فارس ))

پیام دبیر کل دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران به یادواره شیخ حسن جوری: شیخ مجاهد “حسن جوری” با گذشتن از جان مفهوم عشق را تفسیر کرد.

دکتر نصیری قیداری، دبیر کل دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران به مناسبت برگزاری یادواره شیخ حسن جوری پیامی را صادر کرد.

متن کامل پیام که توسط دکتر مستکین مدیر بخش فرهنگ یونسکو به نمایندگی از ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons