برچسب نوشته ها 'پدیده اجتماعی توریسم'

پدیده اجتماعی توریسم

ارسال شده توسط :

پدیده اجتماعی توریسم

(( پدیده اجتماعی توریسم ))

موضوع رفتار مصرف کننده، زیر بنای همه فعالیت های بازاریابی است که برای توسعه، ترویج و فروش محصولات توریسم به اجرا در می آیند. برای اثر بخشی و کارآیی فعالیت های بازاریابی، شناخت و درک شیوه های تصمیم گیری مصرف کنندگان در فرایند خرید محصولات توریسم، الزامی است. با شناسایی الگو های رفتاری مصرف کنندگان می توانیم زمان صحیح را برای مداخله در فرآیند خرید محاسبه کنیم. ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Hide Buttons