برچسب نوشته ها 'کاخ صاحبقرانیه'

کاخ صاحبقرانیه

ارسال شده توسط :

کاخ صاحبقرانیه

کاخ صاحبقرانیه

این بنا به مساحت ۲۰۶۰ متر مربع،در دو طبقه و به سبک معماری تهرانی (قاجار متاخر) ساخته شده است.

ناصر الدین شاه قاجار ،در سال ۱۲۶۷ قمری، به حاج علیخان حاجب الدوله مأموریت داد. که این بنا را در باغ نیاوران بنا کند.

ناصرالدین شاه دستور داد قصر نیاوران را در دو طبقه ، شامل شاه نشین،کرسی خانه، حمام و ۴۰-۵۰ دستگاه خانه،هر کدام شامل ۴ اتاق و ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons