برچسب نوشته ها 'کمال الملک'

خانه بروجردی ها

ارسال شده توسط :

خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها (کاشان)

این بناکه یکی از پنج گنجینه تاریخی محله قدیمی سلطان امیراحمد می باشد، در سال  ۱۲۸۰هجری قمری به دستور یکی از بازرگانان معروف کاشان به نام حاج سید حسن بروجردی و به درخواست خانواده طباطبائی به عنوانه شراط ازدواج دخترشان با پسر بروجردی ساخته شده است. خانه بروجردی به وسعت ۳۰۰۰ متر مربع مشتمل بردو بخش بیرونی و اندرونی است. از نظر خصوصیات معماری محلی جامع و یکی از بهترین ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons