برچسب نوشته ها 'گردشگری نوین'

گردشگری فرهنگی

ارسال شده توسط :

گردشگری فرهنگی

(( گردشگری فرهنگی ))

مقصود از گردشگری فرهنگی آن بخش از گردشگری است که به جذابیت های فرهنگی خاص توجه می کند. از آن منظور گردشگری فرهنگی نوعی از گردشگری را شامل می شود که از افراد صرفا جهت بازدید از صنایع دستی ، موسیقی و رقص های محلی و آشنایی با لباس های سنتی و محلی هر یک از جوامع به سفر می روند. گردشگری فرهنگی، بخش مهمی تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد. طبق آمار ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons