برچسب نوشته ها 'شهر تاریخی یزد'

بازدید دکتر طالبیان از بافت تاریخی شهر یزد در آستانه ورود ارز یابان یونسکو

ارسال شده توسط :

بازدید دکتر طالبیان از بافت تاریخی شهر یزد در آستانه ورود ارز یابان یونسکو

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد ))

در راستای مهیا کردن شهر تاریخی یزد برای آخرین مرحله بازدید ارز یابان یونسکو جهت ثبت بافت تاریخی در فهرست جهانی یونسکو، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از این بافت ارزشمند بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در آستانه آمادگی شهر تاریخی یزد ...

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons