برچسب نوشته ها '2. توریسم ورودی یا وارد شونده'

تعاریف

ارسال شده توسط :

تعاریف

(( تعاریف ))

طبق اصول و قواعد استاندارد ارائه شده از جانب سازمان گردشگری ( W.T.O ) در مبحث صنعت گردشگری پژوهشگران این رشته با یکسری تعاریف اولیه در زمینه صنعت گردشگری مواجه خواهند بود که بدون شک ملزم به آشنایی تا حد امکان دقیق با آن ها می باشند.

ادامه مطلب >>
۰
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons